13- لیست دروس دوره کارشناسی ارشد حسابداری
ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٧  کلمات کلیدی: حسابداری

لیست دروس دوره کارشناسی ارشد حسابداری


نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

 

1

تئوری حسابداری (1)

3

اختصاصی

 

2

تحلیل آماری

2

اختیاری

 

3

روش تحقیق

2

پیش نیاز

 

4

زبان تخصصی

2

پیش نیاز

 

5

اقتصاد مدیریت

3

اختیاری

 

جمع

12

نیمسال دوم

(بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

 

1

حسابداری دولتی

3

اختصاصی

 

2

تئوری حسابداری (2)

3

اختصاصی

 

3

حسابرسی پیشرفته

2

اختصاصی

 

4

موارد خاص در حسابداری

3

اختصاصی

 

جمع

11

نیمسال سوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

 

1

حسابداری مدیریت

3

اختصاصی

 

2

سیستمهای اطلاعاتی

3

پیش نیاز

 

3

مسائل جاری

۰

۰

 

4

تصمیم گیری درمسائل مالی

3

اختصاصی

 
         

جمع

۹

             

نیمسال چهارم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

پایان نامه

۶

تتبع و تحقیق

-

جمع

۶

جمعا 3۲واحد +۶ واحد پایان نامه)

1-     دانشجو می تواند از نیمسال دوم موضوع پایان نامه خود را به گروه پیشنهاد دهد .

2-     حداقل فاصله زمانی بین تاریخ تصویب پروپوزال تا زمان دفاع می بایست 6 ماه باشد .